top of page
Mlýn Z1c.jpg

Jezírka a fontány

Vřesina 2021:

Splávek z lomového kamene mezi nádržemi na ryby.. 

Darkovice 3: 

Druhé zvětšení: Zvětšení plochy i hloubky, stěny zpevněny ztraceným bedněním a vyvedeny nad úroveň půdy.

Darkovice 1: 

Původní dvoupatrové jezírko se dvěma splávky

Třebovický Mlýn 2017: 

Jezírko s koi kapry a prameny potůčku, vyvěrající na několika místech podél plotu. 

Děhylov 2016:

Fontánka z bloku čediče se stékající vodou. Obložení tvoří kameny dostupné na trhu pod názvem "Zebra" taktéž drobné kamenivo je "zebra", neboli "kamenná kůra" ve dvou velikostech. 

Michálkovice 2015: 

Obrovská fontána s tryskající vodou

Třebovický Mlýn 2014: 

Přední jezírko s koi kapry a vodníkem.

Krmelín 2021: 

Zahradní fontánka zadekorovaná zídkou z lomového kamene střídaného s Andesitem 

Darkovice 2: 

První zvětšení: Stěny dolního jezírka byly změněny z šikmých na kolmé, provedeno prohloubení a  stabilnější ukončení okrajů .

St. Ves 2018: 

Podlouhlé jezírko s koi kapry a mostkem, a nádrž na chov ryb

Malenovice 2017:

 Rekonstrukce velkého koupacího jezírka 

Karviná fa LAMA 2015: 

Okrasné jezírko se splavem

Komor.Lhotka 2015:

 Velké koupací jezírko v podhůří Beskyd

Ostrava 2014: 

Vodní prvek s kamenem, z něhož z horní části vyvěrá voda do jezírka. Filtr a čerpadlo jsou uloženy pod kamenem

bottom of page